Teriti Ilmu & Inspirasi

Sunday, January 26, 2014
Tafsir Surah At-Tariq


Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim.

86.4.  Tiada sesuatu diri melainkan ada malaikat yang menjaga (keadaannya serta menyimpan cacatan tentang segala bawaannya).


Ayat ini mengandungi peringatan yang sangat penting kepada anusia, iaitu manusia sentiasa diperhatikan, tidak luput pengawasan ini walaupun sesaat. Setiap manusia ada malaikat yang menjaga keadaannya supaya terselamat dari segala bahaya.  Sebagai contoh sangat jarang sekali dilaporkan bahawa telinga orang sedang yang tidur dimasuki oleh serangga.

Ahli tafsir juga berpendapat bahawa Allah bersumpah dengan menggunakan langit dan at-Tariq adalah sebagai bukti tentang benarnya kebangkitan semula dan tentang wujudnya catatan amalan dan hari pembalasan. Bagi setiap insan ada pula malaikat (Raqib dan 'Atid) yang menulis segala amalan setiap manusia baik dari segi perbuatan, percakapan atau perkara-perkara yang tersembunyi dalam hati dan fikiran. Catatan ini disimpan di dalam buku untuk diberikan pada hari pembalasan di akhirat kelak. Pada hari itu tiada seorangpun yang terlepas daripada disoal dan dibalas setiap perbuatannya di dunia walaupun sebesar zarah.
Firman Allah:


"Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur masing-masing) - untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal mereka."  (Az-Zalzalah 99:6)

"Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)!" (Az-Zalzalah 99:7)

"Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)" (Az-Zalzalah 99:8)


86.5.  (Setelah mengetahui yang demikian), maka hendaklah manusia memikirkan dari apa dia diciptakan.

Jika manusia tidak tergerak hati dengan sumpah yang Allah yang menggunakan langit dan al-Tariq yang tersangat besar, lihatlah diri sendiri. Berapa kecil dan lemahnya diri masing-masing. Mana lebih mudah mencipta manusia atau mencipta langit dan at-Tariq? Tentulah penciptaan langit dan bumi itu lebih kompelx daripada mencipta seorang manusia.

Firman Allah (yang mafhumnya):
"Demi sesungguhnya, menciptakan langit dan bumi (dari tiada kepada ada) lebih besar (dan lebih menakjubkan) daripada menciptakan manusia dan menghidupkannya semula (sesudah matinya); akan tetapi kebanyakan manusia (yang mengingkari hari kiamat) tidak mengetahui.
(Ghaafir 40:57)


Jika manusia menyedari yang diri mereka kecil dan lemah maka tentulah mereka mengambil berat tentang perkara yang Allah bersumpah dengan,iaitu langit dan at-Tariq. Ini kerana langit dan at-Tariq itu teramat besar untuk tidak diambli peduli. Di samping besarnya langit dan bumi, kedua-duanya diciptakan oleh Allah untuk menjadi saksi dan menyimpan rahsia-rahsia yang benar tentang amalan-amalan hamba-hambanya. Demikianlah juga benarnya kebangkitan semula manusia untuk disempurnakan pembalasan bagi amalan-amalan mereka.


Posted at 03:45 pm by ismad
Comments  
Saturday, January 25, 2014
Tafsir Surah At-Tariq


Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

86.1.  Demi langit dan demi  at-Tariq.  

Allah bersumpah dengan makhlukNya. Makhluk yang disebut dalam sumpah itu pula adalah sangat berkait rapat dengan mesej yang terkandung dalam surah tersebut. Untuk pengetahuan, manusia haram bersumpah dengan nama-nama makhluk ciptaan Allah dan hanya dibenarkan bersumpah dengan nama Allah. 

Ahli-ahli tafsir berpendapat bahawa tujuan sumpah adalah tiga. Yang pertama  ialah untuk menarik perhatian manusia. Yang kedua ialah untuk menunjukkan besarnya ciptaan Allah. Ketiga ialah untuk menunjukkan bahapa pentingnya benda atau perkara yag disumpahkan itu.

 Allah bersumpah dengan menggunakan langit sebagai sandaran sumpah dalam surah-surah lain, seperti dalam surah Al-Buruj. Langit sangatlah luas dan ia mengandungi bermacam-macam makhliuk Allah. Antaranya adalah para malaikat yang menjaga langit dan rahsia-rahsia yang tersimpan dalam luh mahfuz.

Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) dengan hiasan bintang-bintang.(As-Saaffaat 37:6)

Dan (Kami pelihara urusan langit itu) dengan serapi-rapi kawalan dari (masuk campur) tiap-tiap Syaitan yang derhaka; (As-Saaffaat 37:7)

(Dengan itu) mereka tidak dapat memasang telinga mendengar (percakapan malaikat) penduduk langit, dan mereka pula direjam (dengan api) dari segala arah dan penjuru, (As-Saaffaat 37:8)

Selain daripada para malaikat yang menjaga langait dan rahsia-rahsia langit, terdapat juga para malaikat yang turun naik membawa rahsia dan berita dari langit ke bumi dan para malaikat yang membawa catatan-catatan tentang amalan manusia dan jin dari bumi kepada Allah.  Ini bermakna langit dan isinya adalah khazanah saksi tentang rahsia alam dan amalan manusia di bumi.

Tetapi at-Tariq ini digunakan dalam Al-Quran hanya sekali.  Oleh itu Allah menerangkan apa At-Tariq itu dalam ayat 2-3. Makna tariq yang umum ialah ketuk pintu khususnya pada tengah malam. Is juga ada kaitan dengan cara orang Arab yang selalu melakukan perjalanan pada waktu malam. Apabila mereka singgah di sesebuah rumah mereka akan mengetuk pintu  dengan cara tertentu. Tetapi dalam kontak ini bukan ketuk pintu biasa. Alhi tafsir memberi nama at-Tariq ini sebagai pendatang malam.86.2.  Dan dengan jalan apa engkau dapat mengetahui apa at-Tariq itu?  

Dalam Al-Quran terdapat banyak soalan seperti ini. Ayat soalan ini kemudian diikuti oleh ayat jawapan. Mengikut ulama' ayat solan berfungsi untuk menarik perhatian bahawa jawapannya adalah sangat penting. Jawapan itu juga tidak diketahui oleh manusia nelainkan Allah sendiri yang memberikan maksudnya. Maka at-Tariq itu tidak diketahui apa maknanya kepada manusia kecuali melalui pengetahuan yang diberi oleh Allah yang mencipta at-Tariq itu. Ciri at-Tariq disebutkan dalam ayat 3 di bawah

Dalam surah ini tariq bukan hanya setakat mengetuk pintu pada tengah malam sahaja, bahkan menggambarkan pentingnya dakwah menyampaikan kalimah tauhid sehingga Nabi dan sahabat-sahabatnya perlu mengetuk pintu rumah-rumah penduduk Mekah walaupun pada waktu tengah malam.

86.3.   (At-Tariq itu) ialah bintang yang menembusi (sinar cahanya).

Allah memberi tahu manusia bahawa at-Tariq itu ialah satu bintang yang sinarnya cahaya sangat kuat dan tajam. Sinar cahayanya menyuluh dan menembusi ruang angkasa raya. Dalam Al-Quran apabila Allah bersumpah dengan menggunanakan sesuatu ciptaanNya maka bahan yang digunakan dalam sumpah itu bertepatan dengan tujuan atau subjek sumpah.

Maka bintang at-Tariq yang mengeluarkan Sinar cahaya bintang at -Tariq yang terang benderang dan menembusi ini menggambarkan bahawa tiada apa yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Semua perkara diketahui oleh Allah. Bahkan setiap orang pasti ada malaikat yang menjaganya (ayat 4). Allah mengetahui rahsia langit dan bumi dan Allah mengetahui semua benda yang tersembunyi sama ada di langit, di lautan atau di dalam dada manusia.

Firman Allah dalam ayat-ayat yang lain menjelaskan perkara ini (yang mafhumnya):

Ia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi; dan Ia mengetahui segala yang kamu rahsiakan serta yang kamu zahirkan; dan Allah sentiasa Mengetahui segala (isi hati) yang terkandung di dalam dada; (At-Taghaabun 64:4)

Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib, tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dia lah sahaja; dan Ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut; dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan Ia mengetahuinya, dan tidak gugur sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak gugur yang basah dan yang kering, melainkan (semuanya) ada tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuz) yang terang nyata.(Al-An'aam 6:59)

Sinar cahaya bintang at -Tariq yang terang benderang dan menembusi ini juga mungkin menggambarkan bahawa dakwah membawa misi kebenaran Tauhid ini tidak dapat dihalang lagi oleh orang Quraish Mekkah.

Cahaya kebenaran tauhid akan menusuk segala pelusuk bumi walaupun manusia tidak suka. Dalam surah ini tariq bukan hanya setakat mengetuk pintu pada tengah malam sahaja, bahkan menggambarkan pentingnya dakwah menyampaikan kalimah tauhid sehingga Nabi dan sahabat-sahabatnya perlu mengetuk pintu rumah-rumah penduduk Mekah walaupun pada waktu tengah malam.

Kenapa bintang bercahaya ini dinamai mengetuk-ngetuk. Sekarang ini bidang astonomi dapat mengesan bintang-bintang yang dinamai pulsar. Bintang ini memancar cahaya secara berkedip-kedip.  Maka bintang ini dinamai sebagai pulsar. Sinar yang berkedip-kedip bintanang pulser ini apabila dikesan melalui alat pengesan bintang akan memberikan bunyi seperti degupan jantung.  Bunyi ini mirip bunyi orang mengetuk pintu. Maka at-Tariq itu ialah bintang yang dikenali sebagai pulsar.

Bintang ini kemudian akan mati dan menjadi black hole.  Black hole dikatakan lorong masa bagi malaikat  berpindah dari satu langit ke langit dalam sekelip mata. Mungkinkah black hole ini merupakan lorong-lorong laluan para malaikat mengahrungi angkasa lepas seperti yang diterangkan dalam surah Maarij 70:4 dan surah al-Mursalat 77:1-8

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahawa cahaya ini sangat terang dan 'menembusi' ruang angkasa maka ia juga menggambarkan bahawa tiada apa yang boleh disembunyi daripada Allah. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.

Ahli tafsir juga memberikan penjelasan bahawa cahaya bintang yang cahayanya menembusi itu juga digunakan untuk memanah syaitan yang cuba mencuri rahsia langit. Ini disebut dalam surah Al-Mulk.

"Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala." (Al Mulk 67 : 5).


Wallahu a'alam.Posted at 10:13 am by ismad
Comments  
Tuesday, December 31, 2013
Tafsir Surah Al-Hadid 57:25


Surah Al-Hadid adalah surah yang ke 57 dalam susunan Al-Quran dan terletak pada penghujung Juzuk ke 27.  Para ulama' bersetuju bahawa surah ini diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Yang ditekankan dalam surah ini ialah perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Kebenaran yang paling utama ialah keasaan Allah. Tiada sekutu bagiNya. Manusia dan jin diciptakan untuk memperhambakan diri masing-masing kepada hanya Allah Taala. Untuk menyampaikan kebenaran ini, Allah telah melantik dan mengutus para rasul kepada setiap kaum dan pada setiap zaman.

Rasul-rasul diutus dengan diberikan bekalan yang berupa satu pakej yang terdiri dari empat perkara, iaitu bukti-bukti (dan mukjizat), kitab suci, mizan (neraca) dan besi. Besi adalah satu bahan yang penting dalam tindakan bagi menguatkuasakan keputusan-keputusan kehakiman (berdasarkan syariah)bagi menegakkan keadilan.


A025

(Dari Surah.my (http://www.surah.my/57)

Terjemahan:
Demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan Kami telah menurunkan bersama-sama mereka Kitab Suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia. (Dijadikan besi dengan keadaan yang demikian, supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari) dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang (menggunakan kekuatan handalnya itu untuk) menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong Rasul-rasulNya, padahal balasan baiknya tidak kelihatan (kepadanya); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.  (Terjemahan Surah.my)

Sesungguhnya telah Rasul-rasul Kami dengan penjelasan dan Kami turunkan berserta mereka itu Kitab dan pertimbangan, supaya berdirilah manusia dengan keadilan. Dan Kami turunkan >besi, di dalamnya ada kekuatan yang besar dan beberap manfaat bagi manusia, dan supaya dibuktikan Allah barangsiapa menolong-Nya dan Rasul-Rasul-Nya, dengan cara sembunyi. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lMaha Perkasa.  (Terjemahan Hamka: Tafsir Al-Azhar)

Demi sesungguhnya! Kami telah mengutus utusan-utusan Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan Kami turunkan bersama merekaKitab dan neraca(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami telah menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang keras dan mendatangkan pelbagai faedah kepada manusia (supaya mereka faedahkannya) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (menggunakan kekuatan handalnya itu untuk) menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong agama-Nya dan Rasul-rasulNya secara ghaib (biarpun tidak kelihatan). Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Perkasa.  (Tafsir Al_Quran, Ahmad Sonhadji Mohamad)

Dalam ayat ini besi disebut sebagai satu benda yang diturunkan (anzalna) seperti diturunkan kitab dan mizan dari langit. Di dalam Al-Quran, perkataan "anzal" juga digunakan untuk menyatakan bahawa hujan diturunkan dari langit. Mengapa besi diturunkan? Jawapan kepada soalan ini boleh dilihat kepada bukti saintifik bahawa besi tidak dibentuk di bumu tetapi diturunkan dari langit sebagai meteor. Mengikut teori, besi tidak dapat dibentuk di atas muka bumi kerana kepanasan bumi tidak cukup untuk mensintesis besi. Ia perlu kepanasan yang jauh lebi tinggi daripada kepanasan matahari sitem solar. Maka dikatakan bahawa besi dibentuk pada planet seperti matahari tetapi yang berganda lebih besar dari matahai. Apabila planet ini terlalu panas ia meletup dengan dahsyatnya sehingga hancur. Serpiha meteor mengandungi besi membedil muka bumi untuk memberikan bumi dengan bekalan besi. Wallau aalam.


,br> Gambar: Ketulan besi yang kecil dan lebih besar yang bertaburan pada kawasan-kawasan tertentu. Ada juga ketulan besi yang sangat besar sehingga berupa sebuah bukit. Ini menunjukkan bahawa besi telah "dijatuhkan" dari langit ke bumi. Ia bukan seperti galian lain yang sememangnya diciptakan di bumi itu sendiri.Posted at 09:17 am by ismad
 
Thursday, October 17, 2013
Burung pun Beribadat Juga

Semua ciptaan Allah bertasbih memuji Allah Subhanahu Wataala sama ada secara sukarela atau terpaksa. Firman Allah dalam Al-Quran:

 Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah (Yang Maha Esa dan Maha Kuasa) sentiasa bertasbih kepadaNya sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi serta burung-burung yang terbang berbaris di angkasa? Masing-masing sedia mengetahui (menurut keadaan semula jadinya) akan cara mengerjakan solat (ibadatnya dengan cara yang sesuai) kepada Allah dan memujiNya; dan Allah Maha Mengetahui akan apa yang mereka lakukan. (An-Nuur 24:41)

Sesuatu yang sangat menakjubkan ialah perkataan "solah" yang terdapat dalam ayat di atas. Dalam pengertian Islam, solat ialah suatu ibadat khusus, tidak seperti perkataan "bertasbih". Dalam ayat di atas kedua-dua perkataan tersebut di dapati. Ini bermakna kedua-dua perkataan tersebut adalah berbeza. Jika burungpun mengerjakan solat, bagaimana pula halnya manusia yang tidak mengerjakan solat pada hal mereka mengaku orang Islam? Solat pula merupakan suatu ibadat khusus yang paling utama. Rasullullah SAW bersabda:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., berkata: Saya pernah mendengar Rasululullah bersabda: “Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah  shalatnya. Jika shalatnya baik, ia  beruntung dan sukses. Dan jika rusak, maka akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari shalat wajibnya, maka Allah akan berkata: “lihatlah apakah hambaku memiliki shalat sunnah, supaya bisa dipakai untuk menyempurnakan kekurangannya pada shalat wajibnya, kemudian setelah, yang akan dihisab adalah amal perbuatan yang lainnya.” (HR. Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu Majah dan Ahmad).

Bagitulah pentingnya solat bagi setiap Muslim. Oleh itu, marilah kita menunaikan solat pada setiap waktu yang telah ditetapkan. Sahutlah seruan azan dengan bersegera ke masjid atau surau dari mana azan itu dilaungkan. Kerjakan solat pada awal waktu secara berjamaah.

Bagi lelaki, tempat solatnya ialah di Masjid atau di Surau.  Hadith berikut menunjukkan keutamaan solat berjamaah berbanding di masjid dengan solat sendirian:

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi Wasallam bersabda yang maksudnya: 'Barangsiapa mendengar laungan azan namun tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya, terkecuali karena udzur (yang dibenarkan dalam agama)'. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya, hadits shahih).

Abu Hurairah berkata: Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Solat seorang lelaki dengan berjamaah dibanding solatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama (dilipat gandakan) pahalanya dengan dua puluh lima kali ganda. Yang demikian itu karana apabila dia berwuduk dengan menyempurnakan wuduknya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan solat berjama’ah, maka tidak ada satu langkahpun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu darjat, dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Apabila dia melaksanakan solat, maka Malaikat akan turun untuk mendo’akannya selama dia masih berada di tempat solatnya, ‘Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia’. Dan seseorang dari kamu sentiasa dihitung dalam keadaan solat selama dia menanti pelaksanaan solat.” (Hadith Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Untuk mendapat kepastian tentang pentafsiran hadis-hadis tersebut, tanyalah pada ustaz-ustaz, ulama' dan imam-imam masjid agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wataala.

Kita sebagai orang-orang yang mencintai Rasullullah Sallallahu 'Alaihi Salam, semestinya kita sentiasa mahu mengikuti apa-apa sahaja yang dianjurkan oleh Nabi yang mulia ini. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim:

Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu”. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Ali Imran, 3:31)

 

Wallahu 'aalam.


Posted at 07:24 pm by ismad
 
Wednesday, October 16, 2013
Sedekah


Sedekah

Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim

BerSedekah atau berinfak adalah satu daripada amalan yang diajarkan dan sangat dianjurkan dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallhu 'alaihi wasallam tentang amalan bersedekah ini:

Contohnya di dalam Al-Quran Allah berfirman seperti berikut (Terjemahan ayat-ayat 133-136 Surah Ali Imran (Dari Mushaf Al-Burhan, CV Media Fitrah Rabbani, Bandung):

133 - Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan-mu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluias langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa.

134 - iaitu orang-orang berinfak (mengeluarkan derma) sama ada pada waktu lapang atau sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain.  Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

135 - dan (juga) orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri,  (segera) mengingat Allah, lalu memohom ampun atas dosa-dosanya, dan siapakan  yang dapat mengampunkan dosa-dosa selain Allah?  Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

136 - Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sunagi, mereka kekal di dalamnya.  Dan (itulah) sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.

Dari ayatayat tersebut jelaslah bahawa bersedekah adalah salah satu cara yang dikurniakan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa (mengikut ulama', dosa-doa ini adalah dosa-dosa kecil). Sedangkan untuk pengampunan dosa-dosa besar, hendaklah seseorang itu bertaubat dengan taubat nasuha. Namun, dengan tabiat bersedakah  hati insya Allah hati akan menjadi lembut dan lebih bersimpati. Jika hati sudah lembut, mudah pula untuk seseorang itu memaafkan orang dan mudah juga untuk memohon maghfirah selepas melakukan kesalahan, sama ada kecil atau besar. Maka taubat yang disertai dengan sedekah yang ikhlas merupakan satu tingkatan dalam usaha untuk menapai keredaan Allah Subhanahu Wata'ala.  

Satu lagi kebaikan yang diperolehi oleh seseorang apabila dia bersedekah ialah kesan gandaan sedekah itu. Kesan berganda ini disebutkan dalam Al-Quran, seperti ayat 261 dan ayat 265  Surah Al-Baqarah:

261 - Perumpamaan orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir  biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

265 - Dan perumpamaan orang yang menginfakkan haratanya untuk mencari rida Allah, dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat (ganda). Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Kesan berganda ini boleh juga diperolehi melalui doa orng yang menerima sedekah itu. Cuba anda berikan duit sepuluh ringgit kepada seseorang, terutama orang tua, yang kelihatan begitu daif. Dalam keadaan daifnya itu sudah tentu dia betul-betul memerluakan bantuan, walaupun dia tidak meminta-minta. Setelah anda berikan duit itu ke tangannya dia akan mengucapkan syukur dan berdoa untuk anda. Jika tidak jelas, anda minta dia doakan untuk anda. Insya Allah, doanya dimakbulkan oleh Allah.

Tetapi, penghalang untuk bersedekah ini banyak. Salah satunya ialah syaitan. Syaitan sentiasa membisikkan ke dalam hati manusia supaya berbuat mungkar dan menjauhi perkara-perkara yang maaruf seperti besedekah. Mereka itu mahukan anda jadi bakhil. Dengan jadi bakhil itu dosa-dosa anda tidak diampunkan dan bertambah dari masa ke masa:

Syaitan itu menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan kepapaan (jika kamu bersedekah atau menderma), dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji (bersifat bakhil kedekut); sedang Allah menjanjikan kamu (dengan) keampunan daripadaNya serta kelebihan kurniaNya. Dan (ingatlah), Allah Maha Luas limpah rahmatNya, lagi sentiasa Meliputi PengetahuanNya. (Al-Baqarah 2:268)

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahanNya - menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalongkan (diseksa) dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan (isi) langit dan bumi. Dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. (A-li'Imraan 3:180)

Anda mesti lawan bisikan syaitan itu, walupun anda hanya mampu bersedekah sebanyak lima sen.


Posted at 10:53 am by ismad
 
Thursday, October 03, 2013
Memilih Jalan Kembali


Dunia dan seisinya adalah dijadikan untuk manusia, sebagai tempat tinggal, kemudahan kenderaan dan sumber rezeki. Allah memuliakan manusia melebihi kebanyakan makhluk yang telah diciptaNya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wataala dalam Al-Quran yang mafhumnya:

Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut; dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan. (Al-Israa' 17:70)

Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah memudahkan apa yang ada di bumi untuk kegunaan kamu, dan (demikian juga) kapal-kapal yang belayar di laut dengan perintahNya? Dan Ia pula menahan langit daripada runtuh menimpa bumi, kecuali dengan izinNya; sesungguhnya Allah Amat melimpah belas kasihanNya dan rahmatNya kepada umat manusia. (Al-Hajj 22:65)

Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kami nikmat-nimatNya yang zahir dan yang batin? Dalam pada itu, ada di antara manusia orang yang membantah mengenai (sifat-sifat) Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk; dan tidak juga berdasarkan mana-mana Kitab Allah yang menerangi kebenaran. (Luqman 31:20)

Wahai umat manusia, kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakanNya kepada kamu; tidak ada sama sekali yang menciptakan sesuatu selain daripada Allah; Ia memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia, maka mengapa kamu rela dipalingkan (dari menyembahnya)? (Faatir 35:3)

Kehidupan Nabi Adam bermula di Syurga. Di dalam syurga itu Nabi Adam dan Hawa' diberi kebebasan untuk memakan dan meminum apa-apa yang mereka sukai, kecuali buah dari satu pokok. Namun, kerana terpedaya dengan godaan iblis la'anatullah, Nabi Adam telah melanggar perintah itu Baginda dan isterinya Hawa telah diusir dari syurga dan turun ke dunia. Hanya selepas Nabi Adam melanggar perintah larangan itu sahaja, barulah baginda berada di dunia.

Bagaimana pula dunia ini dijadikan untuk manusia, sedangkan Nabi Adam dan Hawa sebenarnya berasal dari syurga? Adakah disebabkan Nabi Adam melangagar larangan tersebut maka manusia keseluruhannya terpaksa menduduki bumi ini? Mungkin persoalan ini sedikit sebanyak memberikan kemusykilan kapada orang-orang biasa seperti kita.  Untuk memberikan sedikit latarbelakang yang boleh digunakan untuk memikirkan pesoalan itu, mari kita teliti urutan peristiwa-peristiwa yang bermula daripada penciptaan Nabi Adam sehingga baginda dihalau keluar dari Syurga.

Dialog antara Allah dengan mlaikat dan iblis dikisahkan pada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Antanya ialah Al-Baqarah ayat-ayat 30-39, Al-A'araf ayat-ayat 11-25, Al-Isra' ayat-ayat 61-65 dan lain-lain. Antara pengajaran daripada ayat-ayat tersebut ialah Allah mencipta Nabi Adam sebagai makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Iblis menjadi marah kerana dia menyangka yang dia adalah lebih mulia daripada Nabi Adam. Alasannya dia dijadikan daripada api sedangkan Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Kemudian, iblis telah dilaknat disebabkan keingkarannya dan sikap takburnya untuk mengakui kemuliaan Nabi Adam itu.

Allah berfirman: "Apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika Aku perintahmu?" Iblis menjawab: "Aku lebih baik daripada Adam, Engkau (wahai Tuhan) jadikan daku dari api sedang dia Engkau jadikan dari tanah." (Al-A'raaf 7:12). Allah berfirman: "Turunlah engkau dari Syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya; oleh sebab itu keluarlah, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina". (Al-A'raaf 7:13)

Pada surah lain pua Allah Subhanahu Wataala menceritakan pula sedemikian:

Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam"; maka mereka sujudlah melainkan iblis; ia berkata: "Patutkah aku sujud kepada (makhluk) yang Engkau jadikan dari tanah (yang di adun)?" (Al-Israa' 17:61). Ia berkata lagi: "Khabarkanlah kepadaku, inikah orangnya yang Engkau muliakan mengatasiku? Jika Engkau beri tempoh kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan memancing menyesatkan zuriat keturunannya, kecuali sedikit (di antaranya)". (Al-Israa' 17:62)

Setelah iblis dihalau dari syurga maka tinggallah Nabi Adam di dalam syurga itu. Allah mengajar Nabi Adam dengan ilmu yang cukup dalam segala aspek ilmu pengetahuan supaya dapat menjadi khalifah yang mentadbir bumi, dan menunaikan tugas hakiki manusia sebagai hamba yang ta'at kepada segala perintah Pencipta mereka. Allah mengajarkan segala ilmu dan panduan bagi melawan godaan syaitan yang telah dilaknat dan telah disahkan sebagai musuh yang nyata bagi anak cucu Nabi Adam.Namun, Nabi Adam telah tergoda oleh bisikan iblis laknatullah. Iblis berjaya membohongi Nabi Adam dan Hawa yang kononnya sebab mereka dilarang memakan buah itu ialah kerana Allah tidak mahu mereka menjadi malaikat atau terus tinggal kekal di dalam syurga. Ini bermakna mereka boleh tinggal di dalam syurga, tidak seperti tujuan asal mereka itu diciptakan (iatu di angkat sebagai khalifah di bumi).

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya". (Al-Baqarah 2:30)

Setiap daripada Nabi juga adalah khalifah yang ditugaskan untuk mentadbir bumi. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu Wataala dalam Al-Quran seperti dua ayat berikut (mafhumnya):Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (wahai umat Muhammad) bahawa Ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana Ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: khalifah-khalifah yang berkuasa; dan Ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (agama Islam) yang telah diredhaiNya untuk mereka; dan Ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh). Mereka terus beribadat kepadaKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganKu. Dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. (An-Nuur 24:55)

Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan (hukum syariat) yang benar (yang diwahyukan kepadamu); dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan (jalan Allah) itu. (Saad 38:26)

Kemudian Allah menghalau Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi sebelum perintah penghijrahan dari Syurga ke bumi itu diterima.  Al-Quran juga mengisahkan tentang kemurkaan Allah terhadap Nabi Yunus apabila baginda meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah untuk berhijrah. Jadi kisah pelanggaran perintah berhijrah oleh para nabi bukan khusus kepada Nabi Adam sahaja.

Berlainan pula keadaannya dengan Nabi Muhammad Sallalahualaihi wassallam. Baginda menunggu perintah berhijrah ke Madinah sebelum melakukanya,walaupun berhadapan dengan tentangan dan pelbagai ancaman yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah. Baginda diberikan peringatan/panduan oleh Allah Subhanahu Wataala supaya tidak lari dari tempat berdakwah seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus AS melalui firmanNya (terjemahan/mafhum ayat):

Maka bersabarlah (wahai Muhammad) menerima hukum Tuhanmu (memberi tempoh kepada mereka), dan janganlah engkau bersikap seperti orang yang telah ditelan oleh ikan. (Ingatlah kisahnya) ketika ia berdoa merayu dengan keadaan sesak sebak terkurung dalam perut ikan. (Al-Qalam 68:48)

Kisah Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan besar ini telah diceritakan oleh Allah  Subhanahu Wataala di dalam Al-Quran seperti yang berikut:

Dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari Rasul-rasul (Kami) yang diutus. (As-Saaffaat 37:139).(Ingatkanlah peristiwa) ketika ia melarikan diri ke kapal yang penuh sarat. (As-Saaffaat 37:140). (Dengan satu keadaan yang memaksa) maka dia pun turut mengundi, lalu menjadilah ia dari orang-orang yang kalah yang digelunsurkan (ke laut).(As-Saaffaat 37:141). Setelah itu ia ditelan oleh ikan besar, sedang ia berhak ditempelak.(As-Saaffaat 37:142). Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah (dengan zikir dan tasbih), (As-Saaffaat 37:143). Tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur. (As-Saaffaat 37:144). Oleh itu Kami campakkan dia keluar (dari perut ikan) ke tanah yang tandus (di tepi pantai), sedang ia berkeadaan sakit. (As-Saaffaat 37:145). Dan Kami tumbuhkan (untuk melindunginya) sebatang pokok yang berdaun lebar.(As-Saaffaat 37:146). Dan (Nabi Yunus yang tersebut kisahnya itu) Kami utuskan kepada (kaumnya yang seramai) seratus ribu atau lebih. (As-Saaffaat 37:147). (Setelah berlaku apa yang berlaku) maka mereka pun beriman, lalu Kami biarkan mereka menikmati kesenangan hidup hingga ke suatu masa (yang ditetapkan bagi masing-masing). (As-Saaffaat 37:148)

Inilah kelebihan Nabi akhir zaman ini. Nabi memberikan seluruh hidup baginda supaya setiap individu akhir zaman dapat kembali ke tempat mula-mula Nabi Adam dijadikan, iaitu ke Syurga. Dalam kata lain, secara fitrahnya, tempat kembali anak cucu Nabi Adam pada hari akhirat ialah ke syurga. Tetapi Iblis dan kuncu-kuncunya pula terus menerus menipu manusia, kerana takbur, dendam dan kedengkiannya yang mendalam terhadap Nabi Adam. Iblis bersumpah akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam, agar keseluruan manusia semua tidak dapat kembali menemui Allah di syurga.

Iblis berkata: Berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan (hari kiamat)". (Al-A'raaf 7:14). Allah berfirman: "Sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh (ke suatu masa yang tertentu)". (Al-A'raaf 7:15). Iblis berkata: "Oleh kerana Engkau (wahai Tuhan) menyebabkan daku tersesat (maka) demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka (dari menjalani) jalanMu yang lurus; (Al-A'raaf 7:16). "Kemudian aku datangi mereka, dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka; dan Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur". (Al-A'raaf 7:17)

Allah tidak membiarkan manusia begitu sahaja untuk berhadapan dengan iblis dan kuncu-kuncunya tanpa panduan. Allah menghantar rasul-rasul dan nani-nabi (25 orang rasul disebutka di dalam Al-Quran) serta kitab-kitab suci yang mengandungi panduan yang lengkap bagi mereka mencari jalan pulang ke syurga. Manusia diberikan kebebasan memilih sama ada mahu kembali ke syurga dengan menta'ati perintahNya atau mengikuti iblis yang akan mengheret mereka ke dalam neraka, iaitu tempat kembali yang paling buruk. Dalam mengharungi penghidupan dunia yang fana ini, manusia dianjurkan untuk sentiasa memohon doa perlindungan dari syaitan yang direjam. Juga manusia dianjurkan untuk berdoa dianugerahkan husnul khatimah (kesudahan yang baik) dan tidak berakhir dengan suul khatimah (kesudahan yang buruk). Senjata utama bagi manusia dalam usaha melindungi diri mereka daripada godaan syaitan ialah keihlasan. Iblis mengakui sendiri bahawa dia tidak akan dapat memperdayakan orang-orang yang ikhlas:

Sesungguhnya hamba-hambaKu (yang beriman dengan ikhlas), tiadalah engkau (hai iblis) mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka (untuk menyesatkannya); cukuplah Tuhanmu (wahai Muhammad) menjadi Pelindung (bagi mereka). (Al-Israa' 17:65)

Iblis berkata: " Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan daku sesat, (maka) demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, (Al-Hijr 15:39).  "Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambaMu yang dibersihkan dari sebarang syirik". (Al-Hijr 15:40)

Iblis berkata: " Demi kekuasaanmu (wahai Tuhanku), aku akan menyesatkan mereka semuanya, (Saad 38:82). "Kecuali hamba-hambaMu di antara zuriat-zuriat Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kederhakaan dan penyelewengan ".(Saad 38:83)

Tetapi kerap kali manusia akan tergelincir juga. Maka manusia dianjurkan supaya sentiasa melakukan beristigfar dan melakukan taubat nasuha. Kerana Tuhan yang Maha Pengampun lagi Mengasihani bersedia untuk mengampuni segala dosa hamba-hambaNya yang bertaubat, kecuali dosa syirik. Umat Nabi Muhammad amat beruntung kerana dianugerahkan dengan bulan Ramadhan yang dinamai juga bulan Rahmat. Dalam bulan ini, dengan rahmat Allah, amal soleh digandakan pahalanya. Di samping itu terdapat suatu malam yang dinamai malam lailatul qadar yang bernilai seribu bulan dari segi keberkatannya. Amalan yang dilakukan pada malam bersamaal dengan beramal selama 1000 bulan.

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan (ayat 70 surah Al-Isra) dan merupakan kejadian yang sangat baik (ayat 4 surah At-Tin). Manusia berasal dari syurga bukan evolusi daripada beruk yang kita tidak tahu ke mana haiwan itu pulang semasa di hari akhirat nanti. Maka inilah dia jalan pilihan, jalan yang lurus, jalan yang menunju ke tempat kembali yang baik, iaitu syurga yang merupakan tempat bermulanya sejarah manusia.

Pilihan sama ada hendak terus kekal sebagai "ahsanut taqwim"yang tempat kembalinya ialah syurga, atau manusia yang bakal kembali ke "aspala sapilin", adalah atas pilihan sendiri. Allah berfirman yang mafhumnya:

Dan tidak ada sesuatupun yang menghalangi manusia daripada beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali datangnya hukum (seperti yang telah berlaku pada) umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. (Al-Kahfi 18 : 55)

Berdoalah "Allahummakhtimni bihusnil khatimah; wala takhtimni bisuil khatimanah", insya Allah, dengan rahmatNya kita akan menemui jalan pulang itu.

Wallahu a'alam.


Posted at 11:44 am by ismad
 
Sunday, September 29, 2013
kematian

kematian adalah sesuatu yang pasti. Setiap insan yang lahirnya ke dunia ini telah dibertahu tentang tiga perkara, iaitu Tuhannya, rezkinya dan ajalnya. Tetapi setelah dilahirkan dan menjadi orang yang sempurna jasmani, rohani dan aqal fikiran, maka lupa akan tiga perkara tersebut.. mereka kufur dan degil pada Tuhahnya. Mereka menggunakan hampir keseluruhan masa dan teenage untuk mencari kekayaan dan hiburan dan mereka lupa akan kematian yang bagaikan dihujung rambut sahaja. Mati tidak mengenal usia. Bukan umur yang semesti menentukan siapa yang akan mati dahulu. Malah kebelakangan ini semakin ramai orang-orang muda yang pergi terlebih dahulu dari ibu bapa. Ingatlah tentang kematian walaupun anda masih muda. Menjadilah orang-orang muda yang berimam dan bertaqwa. Amen.

Posted at 11:08 am by ismad
Comments  
Previous Page Next Page
 
PROFILES & COMMENTS
Selamat Datang ke
Blog AlurIlmu
MISI MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DI MUKA BUMI

Seruan para Nabi dan Rasul Sepanjang zaman dari Nabi Adam Alaihis Salam sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam:

Quluu, "Laa ilaaha illallah"
Katakanlah, "Tiada Tuhan selain Allah"
Say, "No God but Allah"


Disember 2008 Click untuk sambung ke penerbit Jemariseni


Ogos 2010 Click untuk sambung ke penerbit Jemariseni

   

  ENTRIES & SITE INDEX

<< February 2018 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
http://www.hitwebcounter.com/countersiteservices.php


Visitors Number Count

Mulai 1 Februari 2009
Site Index
My other blogs: "Purplemelastoma
Gedung Ilmu


Mawar Untuk Umi (MUU)
Ceraka sekadar hiburan


[1(1)] [1(2)] [2(1)] 2(2)] [3(1)] [3(2)] [4(1)] [4(2)] [5(1)] [5(2)] [7(1)] [7(2)] [10(1)] [10(2)] [10(3)] [10(4)] [11(1)] [11(2)] [11(3)] [12(1)] [13(1)] [13(2)] [13(3)] [14(1)] [14(2)] [15(1)] [15(3)] [15(4)] [16(1)] [Pengumuman]

Ikebana
Ceraka sekadar hiburan


[1]

Potret Hati Safiyya
Ceraka sekadar hiburan


[1 (1)] [1 (2)] [1 (3)] [2 (1)] [2 (2)] [2 (3)] [3 (1)] [3 (2)] [4 (1)] [4 (2)] [6 (1)] [6 (2)] [8 (1)] [8 (2)] [8 (3)] [9 (1)] [9 (2)] [10 (1)] [10 (2)] [12 (3)] [13 (1)] [13 (2)]

Karya Kreatif

Qisah Nabi Yusuf

Kisah Dan Teladan
Sebagai panduan>Panduan Menulis

Asmaul Husna

Kerohanian

Membaca Al-Quran

Ramadhan dan Ibadat Puasa

Solat

Himpunan Doa

Panduan Belajar dan Peperiksaan

Kebajikan

Motivasi

Unclassified
 

LINKS & INFORMATION


Berita Dalam Negara


Berita Luar Negara


Halaman SasteraJalan-jalan Cari Resipi

Resepi Masakan Di Internet
Lagu-lagu Terbaik Universiti-universiti TempatanUNIMAS GemilangUnimas Gemilang

Terciptalah Suatu Sejarah
Wujudmu di Persada Negara
Di Bumi Kenyalang Bertuah
Kebanggaan Nusa dan BangsaBerinovasi dan Berwawasan
Berilmu Berpandangan Jauh
Inilah Hasrat dan Harapan
Kamilah Pendukung Warisan


Teguh Terunggul Namamu

UNIMASku yang Gemilang

Dengan Penuh Keikhlasan

Kami Wargamu di Sini

Berbangga....Berbudaya, Bersifat Sezaman
Bersatu Hati Mencurah Bakti
Jasamu, Tiada Bandingan
Kau Disanjung dan Dihormati


Wajahmu Tak Kan Kami Lupakan
Sentiasa Terpahat di Ingatan
Menjadi Lipatan Sejarah
Segar Mekar Dalam KenanganTeguh Terunggul Namamu

UNIMASku yang Gemilang

Dengan Penuh Keikhlasan

Kami Wargamu di Sini

Berbangga.. ...
UNIMAS Gemilang .....

UKM - Varsiti KitaUiT M - Wawasan Setia Warga UiTMContact Me

If you want to be updated on this weblog Enter your email here:
rss feed
rel=/tbody /font/font